Vorstand der Föderation der Grünen „GAJA” in den Behörden des Regionalrats für Naturschutz in Stettin
News

W dniu 9 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie, tj. organu opiniodawczo-doradczego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na omawianym posiedzeniu, członkowie samodzielnie wybrali swoje prezydium. Wiceprzewodniczącym Rady został dr inż. Jakub Skorupski – Prezes Federacji Zielonych „GAJA”.

Im März dieses Jahres wurden die Mitglieder des Regionalrats für Naturschutz per Verordnungernannt. Regionaldirektor für Umweltschutz in Stettin. Seine Mitglieder sind 24 Naturschutzbeauftragte, Vertreter aus Wissenschaft, Praxis, Umweltorganisationen sowie der Staatsforste National Forest Holding und der Woiwodschaft Sejmik. Die Amtszeit des Rates beträgt 5 Jahre.

Zu den Aufgaben des Regionalrats für Naturschutz gehören: Bewertung der Umsetzung von Aufgaben im Bereich Naturschutz, Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen im Bereich Naturschutz des Regionaldirektors für Umweltschutz, Vorlage von Anträgen und Stellungnahmen in Fragen des Naturschutzes, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Landesstrategien im Bereich Naturschutz.

 

Głos Federacji Zielonych "GAJA" w nowym składzie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Czcionka