Aleja przydrożna Resko - Świdwin - Połczyn Zdrój już nie istnieje! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Entlang der Woiwodschaftsstraße Nr. 152 zwischen den Dörfern Resko, Świdwin und Połczyn Zdrój (Woiwodschaft Westpommern) wurde eine 45 km lange Seitengasse ausgehoben..

Powodem wycinki jest przebudowa drogi. Niestety w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kolizji z infrastrukturą drogową usuwanie drzew jest nadal metodą najszybszą i najłatwiejszą, ale zdecydowanie najgorszą dla środowiska i krajobrazu. Zawsze w takich sytuacjach nasuwa się pytanie – czy nie było alternatywnego rozwiązania?

Czcionka