#DajmyDrzewomPrawo - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

Fundacja EkoRozwoju serdecznie zaprasza na spotkanie on-line w dniu 17.11.2021 w godz.17-19.00, pn. Dajmy drzewom prawo. Podczas wydarzenia przedstawiciele FER wspólnie z mec. Magdaleną Bar przedstawią propozycje zmian prawnych (generalny zarys), które zdaniem Fundacji są konieczne by zapewnić realną ochronę drzew w naszym kraju.

Dotyczą one zarówno samych decyzji zezwalających na wycinkę, jak i opłat za usunięcie, nasadzeń zastępczych, prowadzenia prac w koronie i rzucie korony, ale też udziału społecznego w decydowaniu o drzewach. Przygotowane propozycje rozwiązań, oparte zostały na problemach i wyzwaniach, zidentyfikowanych w procesie szerokich konsultacji (m.in. omawianych w trakcie Forum Przyjaciół Drzew oraz na poprzednim spotkaniu on-line).
Link rejestracyjny do spotkania znajduje się tu:
Czcionka