Apel o zaprzestanie wykorzystywania biomasy leśnej na skalę przemysłową ze względu na jej wpływ na globalną różnorodność biologiczną i klimat - Aleje dla bioróżnorodności
News

Naukowcy z Królewskich Ogrodów Botanicznych Kew oraz Uniwersytetów w Tufts, Tartu i Toronto wystąpili z oficjalnym wezwaniem do władz Chin, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Południowej Korei i Japonii  o zaprzestanie polegania na bioenergii leśnej i z czasem całkowite zastąpienie jej alternatywnymi odnawialnymi źródłami energii, takimi jak wiatr i słońce.

W apelu, w sposób syntetyczny, zwracają uwagę, iż jeśli zgodnie ze zobowiązaniami Konwencja o różnorodności biologicznej – globalna społeczność stara się chronić 30% lądów i mórz dla przyrody do 2030 r., musi również zobowiązać się do zaprzestania polegania na energii z biomasy. Najlepszą rzeczą dla klimatu i różnorodności biologicznej jest pozostawienie lasów w stanie nienaruszonym — a pozyskiwanie energii z biomasy przynosi odwrotny skutek.

Po każdorazowej wycince lasu miną dziesięciolecia, jeśli nie stulecia, zanim będzie mógł odrosnąć, aby odzyskać swój pierwotny poziom produktywności ekosystemu i różnorodności biologicznej. Nawet milion gatunków jest obecnie zagrożonych wyginięciem, głównie z powodu fragmentacji i utraty siedlisk, w tym tych leśnych.

Lasy odgrywają także nieocenioną  rolę w utrzymywaniu zmagazynowanego węgla z dala od atmosfery.

Pełna treść apelu z prośbą o poparcie dostępna jest (w języku angielskim) na stronie internetowej: https://www.cutcarbonnotforests.org

 

Obraz wyróżniający autorstwa: Jerzy Górecki z Pixabay.

Logo

Czcionka