konferencja „Aleje przydrożne jako istotny element krajobrazu Pomorza” - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG VA i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA” oraz Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Konferencja odbędzie się w dniu 4-go grudnia 2019 r. w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. A. Mickie-wicza16aw Szczecinie (www.geocentrum.usz.edu.pl).


Konferencja kierowana jest przede wszystkim do instytucji odpowiedzialnych za zakładanie, utrzymanie i pielęgnację alej przydrożnych, organizacji pozarządowych pracujących na rzecz ochrony przyrody, służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, a także do władz samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych, a także wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania, kształtowania i utrzymania zadrzewień liniowych województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie wprowadzają ograniczeń w liczbie zgłoszeń z jednej instytucji. Liczba miejsc ograniczona –decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Anetą Kozłowską, pod adresem email aneta.kozlowska@gajanet.pl.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr inż. Jakub Skorupski

Aneta Kozłowska

Carl Moritz Bandt

Agnieszka Plich

dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US

 

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka