„ALEJE PRZYDROŻNE JAKO ISTOTNY ELEMENT KRAJOBRAZU POMORZA” relacja z konferencji - Aleje dla bioróżnorodności
News

Dnia 4 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt: „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” (INT142), realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” i Powiat Vorpommern-Greifswald w latach 2019-2022.

W auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ulicy A. Mickiewicza 16a w Szczecinie, dr Jakub Skorupski – Prezes Federacji Zielonych „GAJA” oraz Carl Moritz Brand przedstawiciel Powiatu Vorpommern-Greifswald przywitali uczestników oraz przedstawili założenia projektu alejowego finansowanego z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wydarzenie podzielone zostało na trzy bloki tematyczne:

  1. „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”, podczas którego rolę alei jako siedliska dla grzybów i porostów omówiła Grażyna Domian (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze), ogólne znaczenie alei dla flory i fauny przedstawił dr Ingo Lehmann (Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska Meklemburgia-Pomorze Przednie),a ekologiczne znaczenie zadrzewień liniowych dla ornito- i chiropterofauny omówił Michał Barcz (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze);
  2. „Nasadzenia, pielęgnacja i utrzymanie alej przydrożnych”, gdzie Carl Moritz Bandt (Landkreis Vorpommern-Greifswald) przedstawił  cechy materiału nasadzeniowego istotne dla długowieczności alej przydrożnych,  sposoby oceny znaczenia alej przydrożnych dla zachowania bioróżnorodności wyjaśnił  dr hab. inż. Przemysław Śmietana (Uniwersytet Szczeciński) oraz metody inwentaryzacji i waloryzacji alej przydrożnych zaprezentował  dr Marcin Kubus (Polskie Towarzystwo Dendrologiczne);
  3. „Aleje przydrożne w systemie prawnym i praktyce administracyjnej Polski i Niemiec”, w trakcie którego Karina Mazurkiewicz (Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie) omówiła jak wygląda zarządzanie alejami przydrożnymi w praktyce utrzymania dróg w Polsce, a Marcin Lożek (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie) pokazał jak prezentują się aleje przydrożne w krajobrazie miejskim.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do organizacji pozarządowych pracujących na rzecz ochrony przyrody, służb ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, jednostek finansujących ochronę środowiska, a także do władz samorządowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką zadrzewień liniowych. Ponad 90% frekwencja przedstawicieli licznych jednostek oraz ożywiona dyskusja po każdym z bloków tematycznych ukazały jak istotne jest podnoszenie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych, a także wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania, kształtowania i utrzymania zadrzewień liniowych województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald dla poprawy bezpieczeństwa na drogach.

 

Kolejna konferencja, tym razem zamykająca projekt odbędzie się po stronie niemieckiej.

Prezentacje z konferencji dostępne są do pobrania w zakładce: „POBIERZ” / „HERUNTERLADEN”.

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

Czcionka