Aleja transgraniczna Buk-Blankensee - relacja z otwarcia - Aleje dla bioróżnorodności
Events, News

W dniu 15 września br. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie alei transgranicznej Buk-Blankensee, która została posadzona po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” – partnera wiodącego projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności, natomiast po stronie niemieckiej przez Partnera projektu – Powiat Vorpommern-Greifswald. Aleja składa się łącznie ze 100 drzew: 50 po stronie polskiej i 50 po stronie niemieckiej. Przy okazji otwarcia alei odsłonięta została tablica informacyjna projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności zawierająca opis gatunków posadzonych drzew wraz z rycinami: dębu szypułkowego po stronie polskiej oraz jarzębu brekinia po stronie niemieckiej.

W oficjalnym otwarciu wzięli udział przedstawiciele polskich i niemieckich samorządów szczebla powiatowego i gminnego:

Jörg Hasselmann, Zastępca Starosty Vorpommern- Greifswald
Bogusława Szulc, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach
Teresa Dera, Wójt Gminy Dobra
Stefan Müller, Burmistrz Blankensee
Ewa Lewoczko, Wspólny Sekretariat Interreg VA
dr Ulrich Zimmermann, Garten- und Landschaftsbau Zimmermann
Andrzej Budzyński, Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Joachim Vöcks, Straßenmeister Pasewalk
Katharina Dujesiefken, BUND, Inspektor ochrony drzew i alej
oraz Partnerzy projektu reprezentowani przez Carl’a Moritz’a Bandt’a z Powiatu Vorpommern-Greifswald oraz Jakuba Skorupskiego Prezesa Stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” i Agnieszkę Plich Sekretarza Stowarzyszenia
Czcionka