Aleja przydrożna Resko - Świdwin - Połczyn Zdrój już nie istnieje! - Aleje dla bioróżnorodności
News

Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 152, pomiędzy miejscowościami Resko, Świdwin i Połczyn Zdrój (woj. zachodniopomorskie) wycięto 45 km alei przydrożnej.

Powodem wycinki jest przebudowa drogi. Niestety w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kolizji z infrastrukturą drogową usuwanie drzew jest nadal metodą najszybszą i najłatwiejszą, ale zdecydowanie najgorszą dla środowiska i krajobrazu. Zawsze w takich sytuacjach nasuwa się pytanie – czy nie było alternatywnego rozwiązania?

Czcionka