Aleja bukowa w gminie Polanów zabytkiem - Aleje dla bioróżnorodności
News

W dniu 28 grudnia 2022 roku stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA” złożyło wniosek do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych Alei bukowej znajdującej się na drodze wojewódzkiej nr 206 między miejscowościami Nacław i Jacinki w gminie Polanów, powiat koszaliński. Nieruchomość, na której stoi aleja jest administrowana/zarządzana przez Gminę Polanów oraz Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

W ramach projektu „Aleje dla bioróżnorośności” przeprowadzone zostały prace pielęgnacyjne na całej długości alei bukowej.

Czcionka