Aleja bukowa w gminie Polanów zabytkiem - Aleje dla bioróżnorodności
News

Z nieopisaną przyjemnością pragniemy poinformować, iż Aleja Bukowa w gminie Polanów, na wniosek Federacji Zielonych “GAJA” została wpisana do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod numerem A – 2047.

 

Aleja położona jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 206, pomiędzy miejscowościami Jacinki i Nacław w gminie Polanów, w powiecie koszalińskim. Zgodnie z dostępnymi danymi, została założona na przełomie XVII i XVIII wieku. Obsadzanie poboczy w tamtym okresie było często stosowaną praktyką, jednakże buki zwyczajne były nasadzane dość rzadko, dzięki czemu dziś ta aleja stanowi unikalny w skali kraju obiekt.

W ramach projektu Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Narodowy Instytut Wolności Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz przy wsparciu Baltic Sea Conservation Foundation, w alei bukowej przeprowadzono kompleksową ekspertyzę dendrologiczną, w wyniku której wytypowano, a następnie poddano pielęgnacji ponad 50% drzew.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ochronę tej naprawdę niezwykłej alei.

Zdjęcie alei: Marzena i Krzysztof Wystrach.

Czcionka