Akcja #dajmydrzewomprawo - Aleje dla bioróżnorodności
News

Federacja Zielonych „GAJA” została zaproszona do uczestnictwa w akcji społecznej „Dajmy drzewom prawo” realizowanej przez Fundację EkoRozwoju (FER) z Wrocławia. Akcja „Dajmy drzewom prawo” to jedno z działań realizowanych w ramach przez FER w ramach projektu „Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi” finansowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

9 czerwca br. odbyło się spotkanie on-line, w którym uczestniczyła „GAJA”. Spotkanie miało na celu zorganizowania grupy liderów gotowych do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia zmian prawnych w zakresie ochrony drzew w Polsce.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o:

– priorytetach dla pakietu koniecznych zmian prawnych w celu realnej ochrony drzew (rosnących poza lasami),

– możliwościach zapewnienia ochrony drzew w toczącym się aktualnie procesie programowania funduszy UE.

Projekt „Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi” obejmuje:

– zaangażowanie grupy liderów do przygotowania wskazówek do pakietu zmian prawnych,
– przygotowanie pakietu koniecznych zmian prawnych w celu realnej ochrony drzew uwzględniającej udział społeczny oraz przeprowadzenie wspólnej społecznej kampanii na rzecz zmiany (uzgodniona strategia działania, przygotowane narzędzia do prowadzenia kampanii, wspólne akcje medialne, etc),
– zbudowanie szerokiego poparcia dla konieczności wprowadzenia zmian (proces gromadzenia podpisów pod apelem o konieczność zmian będzie jednym ze sposobów osiągania tego rezultatu),
–  uruchomienie trwałej i systemowej współpracy aktywistów zajmujących się ochroną drzew wzorem inicjatywy Polskiego Alarmu Smogowego i brytyjskiego Tree Council oraz zmianę priorytetu ich działania z interwencyjnego w odpowiedzi na pojawiające się wycinki na strategiczny (czemu posłuży cykl spotkań, także w formule on-line, narzędzia do wymiany informacji),
– upowszechnianie wiedzy o drzewach, standardach ochrony drzew i możliwości prawnych wprowadzenia ich w życie (podczas prowadzenia w/w kampanii informacyjnej, ale też na bardziej zaawansowanym poziomie podczas spotkań on-line z aktywistami, zarządcami drzew).

Więcej o projekcie na stronie Fundacji EkoRozwoju

 

 

Czcionka