Koncepcja utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego z wytycznymi dla zarządców dróg - Aleje dla bioróżnorodności
News
Przedstawiamy „Koncepcję utrzymania, rozwoju i ochrony zadrzewień przydrożnych dla dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego z wytycznymi dla zarządców dróg”, opracowaną w ramach projektu „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzi-bą w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO i stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”, przy wsparciu finansowym Baltic Sea Conservation Foundation i realizowanego przez Federację Zielonych „GAJA”, w partnerstwie z Powiatem Vorpommern-Greifswald i przy wsparciu Zachodniopomor-skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Opracowanie obejmuje szczegółową koncepcję utrzymania i ochrony zadrzewień przydroży dróg wojewódzkich na Pomorzu Zachodnim oraz prowadzenia nowych nasadzeń, a także kompleksowe wytyczne, określające zakres i sposób przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych dla drzew alejowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew przydrożnych i zapewnienia bezpiecznego użytkowania dróg, przy których rosną.
Opracowanie dedykowane jest przede wszystkim zarządcom dróg wojewódzkich, odpowiedzialnych za zieleń przydrożną dróg wojewódzkich oraz wszystkich innych interesariuszy, w tym związanych z innymi typami dróg, ze względu na wszechstronne ujęcie zagadnienia.
Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie posłuży jako instruktaż postępowania z alejami przydrożnymi dla drogowców oraz wszystkich podmiotów mających wpływ na utrzymanie i ochronę zadzrzewień istniejących oraz planowanie i zakładanie nowych założeń alejowych.
Czcionka