- Aleje dla bioróżnorodności
News
Żegnając odchodzący rok pragniemy podziękować wolontariuszom, sponsorom i wszystkich, którzy w różny sposób wspierali nasze Stowarzyszenie w 2022 r. Cieszymy się ze wszystkich zrealizowanych działań – już niedługo zaprosimy do lektury sprawozdania rocznego, w którym przeczytać będzie można o naszych polsko-niemieckich projektach na rzecz ratowania zachodniopomorskich alej przydrożnych i muraw kserotermicznych, innowacyjnym przedsięwzięciu Centrum Norki Europejskiej, dla ratowania krytycznie zagrożonej wymarciem norki europejskiej, polsko-niemieckim, transgranicznym monitoringu ptaków estuarium Odry, wzorcowym wdrożeniu nowej koncepcji użytkowania turystycznego naturalistyczno-krajobrazowego parku „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, czy o wspierającym zaprzyjaźnione organizacje białoruskie projekcie opracowania wspólnego kodeksu dobrych praktyk rolniczych. W naszych działaniach koncentrujemy się na Pomorzu Zachodnim i mamy nadzieję, że nasza praca, przyczyniając się do ochrony środowiska przyrodniczego regionu, promując ideę zrównoważonego rozwoju i wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, służy dobru mieszkańcom – nam wszystkim.
Nadchodzący, 2023 r. będzie dla naszego Stowarzyszenia rokiem szczególnym. Mija bowiem 30 lat od momentu założenia Federacji Zielonych „GAJA”! Już dziś zapraszamy wszystkich Państwa do celebrowania naszego jubileuszu. Trzydziestolecie to dobra okazja nie tylko do podsumowań i oceny zrealizowanych przedsięwzięć, ale również planowania i wyznaczania celów i priorytetów na kolejne lata. Więcej informacji o naszym jubileuszu pojawi się na stronie wkrótce.
Czcionka