News
News

Wytyczne dotyczące nasadzeń przydrożnych Powiatu Vorpommern-Greifswald

Powiat Vorpommern-Greifswald opublikował wytyczne dotyczące nasadzeń drzew przy trasach komunikacyjnych. Wytyczne można pobrać TUTAJ  

By Aneta Kozłowska 9 miesięcy ago
News

Zagłosuj na przyrodę i wybierz Drzewo Roku 2020

Przez cały czerwiec drzewa z całej Polski będą rywalizowały o tytuł Drzewa Roku w konkursie organizowanym po raz 10-ty przez Klub Gaja. Do tegorocznej edycji plebiscytu napłynęło blisko 80 zgłoszeń. To znane i lubiane przez społeczności lokalne okazy przyrodnicze, a także ważne elementy naszej kultury i historii. Jury konkursowe wyłoniło 16. finalistów, których teraz każdy

By Aneta Kozłowska 9 miesięcy ago
News

Drzewa przydrożne – dobre praktyki

Na stronie Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy ukazała się publikacja podsumowująca realizację projektu mającego na celu ochronę drzew przydrożnych. Publikacja przedstawia przebieg projektu, ale przede wszystkim opisuje dobre praktyki wypracowane podczas realizacji projektu. Są to m.in. metody podstawowej diagnostyki drzew, metodyka inwentaryzacji i planowania alej oraz przykład zastosowania zebranych danych w praktyce.   Raport do

By Aneta Kozłowska 9 miesięcy ago
News

Cykl szkoleń dla przewodników przyrody

Północna Izba Gospodarcza we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy planuje zorganizować cykl szkoleń dla przewodników przyrody. Szkolenia planowane są do realizacji na przełomie sierpnia i września, warsztaty odbędą się online, ale również – jeśli sytuacja pozwoli – część praktyczna odbędzie się w terenie.

By Aneta Kozłowska 9 miesięcy ago
News

Rozwój i odnowa zieleni w Opolu

Miejski Zarząd Dróg w Opolu jesienią zeszłego roku rozpoczął projekt „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola” finansowany z Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.Celem projektu jest poprawa środowiska miejskiego poprzez nasadzenia około 3000 drzew i ok. 140 000 krzewów i bylin na obszarach pasów drogowych, okolicach istniejących skrzyżować typu rondo oraz w innych

By Aneta Kozłowska 10 miesięcy ago
News

Studia podyplomowe z zarządzania ryzykiem w otoczeniu drzew

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja”. Celem studiów jest uzupełnienie zakresu tematycznego, który nie jest realizowany w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem.Oferta studiów

By Aneta Kozłowska 10 miesięcy ago
News

Miasto Bytów chroni aleje

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował pielęgnację alej przydrożnych w gminie Bytów w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego.W ramach projektu przez kilka miesięcy prowadzono pielęgnację alej oraz drzew, polegającą na cięciach korygujących korony drzew oraz usunięciu nadłamanych, uszkodzonych lub uschniętych gałęzi.Urząd Miejski w Bytowie realizując to

By Aneta Kozłowska 10 miesięcy ago
News

DRODZY PRZYJACIELE DRZEW!

Zapraszamy do oglądania na żywo relacji z wyników głosowania w tegorocznym konkursie Europejskie Drzewo Roku 2020. Połączmy się z miłośnikami drzew w całej Europie i świętujmy razem piękno i wyjątkowość tegorocznych zwycięzców. Wydarzenie można oglądać na FACEBOOKU, YOU TUBE lub na stronie EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU ZAPAMIĘTAJ DATĘ: 17.03.2020 godz. 16.30

By Aneta Kozłowska 12 miesięcy ago
News

Recenzja książki: „Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona”

Tym razem polecamy Państwu publikację pn. „Aleje przydrożne. Historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona” autorstwa Iwony Liżewskiej i Krzysztofa A. Worobieca. Chociaż książka nie należy do nowości, to opisane w niej tematy z 2009 r. nadal pozostają jak najbardziej aktualne. W ciekawy sposób, zebrane w publikacji  opinie i stanowiska dendrologów, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, prawników, dziennikarzy, przedstawicieli

By Aneta Kozłowska 12 miesięcy ago
News

30 lat razem z INTERREG

Programy europejskiej współpracy terytorialnej INTERREG obchodzą w bieżącym roku 30-tą rocznicę istnienia. Jako drugi filar polityki spójności europejska współpraca terytorialna leży u podstaw ducha europejskiego, ponieważ zachęca regiony i kraje do stawienia czoła wyzwaniom, które mogą rozwiązać tylko poprzez współpracę. Interreg jest podstawowym instrumentem procesu integracji europejskiej i stanowi solidny dowód, że granice nie muszą

By Aneta Kozłowska 1 rok ago
Czcionka