Events

Konferencja Roczna Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Data: 25.09.2019 Miejsce: Teatr „Uckermärkische Bühnen” w Schwedt Doroczna konferencja programu UE Interreg VA organizowana w ramach Europejskiego Dnia Współpracy (EC-Day). W ramach wydarzenia zaprezentowany zostanie stan wdrażania Programu, plany na przyszłość i realizowane w pogranicznym obszarze wsparcia projekty. Atrakcyjnym urozmaiceniem konferencji są atrakcje, takie jak zwiedzanie teatru „Uckermärkische Bühnen” wraz z udziałem w próbach,

By radek 3 lata ago
Events

Szkolenie SAK: Standardy ochrony i kształtowania terenów zieleni

Data: 25.09.2019 Miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu i Miasto Wałbrzych zapraszają na szkolenie pt. Standardy ochrony i kształtowania terenów zieleni, które będzie miało na celu promocję standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu. Szkolenie kierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności urzędników.

By radek 3 lata ago
News

Polecamy artykuł – Zadrzewienie przydrożne…

Polecamy artykuł M. Stawowiaka w lipcowym numerze czasopisma „Drogi gminne i powiatowe”. Prawidłowo zaprojektowane i utrzymane zadrzewienie przydrożne spełnia wiele praktycznych funkcji. Od pewnego czasu temat drzew przy drodze budzi wiele kontrowersji. W artykule omówiono znaczenie zadrzewienia przydrożnego i zasady jego projektowania oraz przybliżono podstawowe roboty pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym.

By radek 3 lata ago
News

EC-DAY 2019 – Konkurs multimedialny!

Interreg VA zaprasza do uczestnictwa w konkursie multimedialnym i nadsyłania prac cyfrowych, takich jak np. zdjęcia, filmy, animacje, programy online, aplikacje, reportaże i grafiki przedstawiające projekty Interreg. W ten sposób Program będzie miał swój wkład w tegoroczny „Europejski Dzień Współpracy“ (EC Day 2019). Najlepsze zgłoszenia zostaną nagrodzone i zaprezentowane na Konferencji Rocznej Programu. Więcej o

By radek 3 lata ago
News

Ruszył projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności”!

Projekt „Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald” uruchomiony! Projekt ma na celu zachowanie różnorodności biologicznej poprzez podniesienie świadomości i wiedzy na temat znaczenia zadrzewień przydrożnych jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Projekt koncentruje się na zadrzewieniach liniowych

By radek 4 lata ago
Czcionka